Informatika 9-sinf

1. Paskal dasturlash tili nechanchi yilda kim tomonidan ishlab chiqildi?

 
 
 
 

2. Operator nima?

 
 
 
 

3. 3400000000 = 3,4-109 soni Turbo Pascal da 3.4E+09 kabi eksponentsial ko‘rinishda yoziladi. Undagi E harfidan oldin yozilgan son nima deb ataladi?

 
 
 
 

4. Paskal dasturida 25 div 4 amali bajarilganda qanday natija hosil bo’ladi?

 
 
 
 

5. Dasturda o‘zgaruvchilarni tavsiflash Paskalning qanday xizmatchi so‘zi bilan boshlanadi?

 
 
 
 

6. Satrli o’zgarmaslar (belgilardan iborat satr) nechtagacha belgidan iborat bo’lashi mumkin?

 
 
 
 

7. Turbo Paskalda aktiv oynani yopish uchun qaysi klavishlar birgalikda bosiladi?

 
 
 
 

8. Quyidagi о‘ zgarmaslar ichidan satrli o’zgarmaslarni aniqlang.

 
 
 
 

9. Konstanta nima?

 
 
 
 

10. Sonli o’zgarmaslar ikki turga bo’linadi – ular…

 
 
 
 

11. Agar dasturda o’zgaruvchining qiymati Integer turi bilan e’lon qilingan bo’lsa u kompyuter xotirasidan qancha joy egallaydi?

 
 
 
 

12. Dasturda garfikadan foydalanish uchun qanday ko’rsatmadan foydalaniladi?

 
 
 
 

13. Agar dasturda o’zgaruvchi satr:String[24] deb e’lon qilingan bo’lsa uning uchun xotiradan qancha joy ajratiladi?

 
 
 
 

14. Turbo Paskalni ishga tushiruvchi fayl qaysi katalogda joylashgan?

 
 
 
 

15. Apostrof ichiga olingan bitta belgi — harf, raqam yoki maxsus belgidan iborat o’zgarmaslar qanday nomlanadi?

 
 
 
 

16. Turbo Paskalda menyular satriga o’tish uchun qaysi klavish bosiladi?

 
 
 
 

17. O‘nli kasrlarning butun va kasr qismini ajratuvchi “vergul” о’rniga Paskal dasturlash tilida nima yoziladi?

 
 
 
 

18. Mantiqiy o’zgaruvchilar Paskal tilining qaysi maxsus so’zi orqali tavsiflanadi?

 
 
 
 

19. Paskalda dastur qanday qismlardan tashkil topgan bo’ladi?

 
 
 
 

20. Agar dasturda o’zgaruvchining qiymati Extended turi bilan e’lon qilingan bo’lsa u kompyuter xotirasidan qancha joy egallaydi?

 
 
 
 

21. … deganda o‘zgarmaslar, o‘zgaruvchilar, protseduralar, funksiyalar, modullar, dasturlar nomi tushuniladi.

 
 
 
 

22. Dastur matnining belgilangan qismi nusxasini bufer-xotiraga olish uchun qaysi klavishlar bosiladi?

 
 
 
 

23. Paskal dasturlash tilida ba’zi so‘zlar zaxiralangan bo‘lib, ularni foydalanuvchi identifikatori sifatida qo‘llash mumkin emas. Agar bunday so’zlar ishlatilsa qanday xato xabari ekrnga chiqadi?

 
 
 
 

24. Turbo Paskal ishchi maydonidagi dasturni ishga tushirish uchun qaysi klavishlar bosiladi?

 
 
 
 

25. Mantiqiy o’zgarmaslar qanday qiymatlardan biriga ega bo’ladi?