Informatika 9-sinf

1. Paskal dasturlash tili nechanchi yilda kim tomonidan ishlab chiqildi?

 
 
 
 

2. Agar dasturda o’zgaruvchining qiymati Extended turi bilan e’lon qilingan bo’lsa u kompyuter xotirasidan qancha joy egallaydi?

 
 
 
 

3. Turbo Paskalda aktiv oynani yopish uchun qaysi klavishlar birgalikda bosiladi?

 
 
 
 

4. Paskal dasturida 25 div 4 amali bajarilganda qanday natija hosil bo’ladi?

 
 
 
 

5. Paskalda dastur qanday qismlardan tashkil topgan bo’ladi?

 
 
 
 

6. 3400000000 = 3,4-109 soni Turbo Pascal da 3.4E+09 kabi eksponentsial ko‘rinishda yoziladi. Undagi E harfidan oldin yozilgan son nima deb ataladi?

 
 
 
 

7. … deganda o‘zgarmaslar, o‘zgaruvchilar, protseduralar, funksiyalar, modullar, dasturlar nomi tushuniladi.

 
 
 
 

8. O‘nli kasrlarning butun va kasr qismini ajratuvchi “vergul” о’rniga Paskal dasturlash tilida nima yoziladi?

 
 
 
 

9. Turbo Paskal ishchi maydonidagi dasturni ishga tushirish uchun qaysi klavishlar bosiladi?

 
 
 
 

10. Turbo Paskalni ishga tushiruvchi fayl qaysi katalogda joylashgan?

 
 
 
 

11. Dastur matnining belgilangan qismi nusxasini bufer-xotiraga olish uchun qaysi klavishlar bosiladi?

 
 
 
 

12. Sonli o’zgarmaslar ikki turga bo’linadi – ular…

 
 
 
 

13. Mantiqiy o’zgarmaslar qanday qiymatlardan biriga ega bo’ladi?

 
 
 
 

14. Quyidagi о‘ zgarmaslar ichidan satrli o’zgarmaslarni aniqlang.

 
 
 
 

15. Apostrof ichiga olingan bitta belgi — harf, raqam yoki maxsus belgidan iborat o’zgarmaslar qanday nomlanadi?

 
 
 
 

16. Agar dasturda o’zgaruvchi satr:String[24] deb e’lon qilingan bo’lsa uning uchun xotiradan qancha joy ajratiladi?

 
 
 
 

17. Satrli o’zgarmaslar (belgilardan iborat satr) nechtagacha belgidan iborat bo’lashi mumkin?

 
 
 
 

18. Mantiqiy o’zgaruvchilar Paskal tilining qaysi maxsus so’zi orqali tavsiflanadi?

 
 
 
 

19. Operator nima?

 
 
 
 

20. Konstanta nima?

 
 
 
 

21. Dasturda o‘zgaruvchilarni tavsiflash Paskalning qanday xizmatchi so‘zi bilan boshlanadi?

 
 
 
 

22. Turbo Paskalda menyular satriga o’tish uchun qaysi klavish bosiladi?

 
 
 
 

23. Agar dasturda o’zgaruvchining qiymati Integer turi bilan e’lon qilingan bo’lsa u kompyuter xotirasidan qancha joy egallaydi?

 
 
 
 

24. Paskal dasturlash tilida ba’zi so‘zlar zaxiralangan bo‘lib, ularni foydalanuvchi identifikatori sifatida qo‘llash mumkin emas. Agar bunday so’zlar ishlatilsa qanday xato xabari ekrnga chiqadi?

 
 
 
 

25. Dasturda garfikadan foydalanish uchun qanday ko’rsatmadan foydalaniladi?