Informatika 9-sinf

1. Dasturda o‘zgaruvchilarni tavsiflash Paskalning qanday xizmatchi so‘zi bilan boshlanadi?

 
 
 
 

2. Apostrof ichiga olingan bitta belgi — harf, raqam yoki maxsus belgidan iborat o’zgarmaslar qanday nomlanadi?

 
 
 
 

3. Dastur matnining belgilangan qismi nusxasini bufer-xotiraga olish uchun qaysi klavishlar bosiladi?

 
 
 
 

4. Paskalda dastur qanday qismlardan tashkil topgan bo’ladi?

 
 
 
 

5. 3400000000 = 3,4-109 soni Turbo Pascal da 3.4E+09 kabi eksponentsial ko‘rinishda yoziladi. Undagi E harfidan oldin yozilgan son nima deb ataladi?

 
 
 
 

6. Sonli o’zgarmaslar ikki turga bo’linadi – ular…

 
 
 
 

7. Paskal dasturlash tilida ba’zi so‘zlar zaxiralangan bo‘lib, ularni foydalanuvchi identifikatori sifatida qo‘llash mumkin emas. Agar bunday so’zlar ishlatilsa qanday xato xabari ekrnga chiqadi?

 
 
 
 

8. Paskal dasturida 25 div 4 amali bajarilganda qanday natija hosil bo’ladi?

 
 
 
 

9. Operator nima?

 
 
 
 

10. Turbo Paskalda menyular satriga o’tish uchun qaysi klavish bosiladi?

 
 
 
 

11. Agar dasturda o’zgaruvchi satr:String[24] deb e’lon qilingan bo’lsa uning uchun xotiradan qancha joy ajratiladi?

 
 
 
 

12. O‘nli kasrlarning butun va kasr qismini ajratuvchi “vergul” о’rniga Paskal dasturlash tilida nima yoziladi?

 
 
 
 

13. Turbo Paskalni ishga tushiruvchi fayl qaysi katalogda joylashgan?

 
 
 
 

14. Paskal dasturlash tili nechanchi yilda kim tomonidan ishlab chiqildi?

 
 
 
 

15. Dasturda garfikadan foydalanish uchun qanday ko’rsatmadan foydalaniladi?

 
 
 
 

16. Konstanta nima?

 
 
 
 

17. Turbo Paskalda aktiv oynani yopish uchun qaysi klavishlar birgalikda bosiladi?

 
 
 
 

18. Satrli o’zgarmaslar (belgilardan iborat satr) nechtagacha belgidan iborat bo’lashi mumkin?

 
 
 
 

19. … deganda o‘zgarmaslar, o‘zgaruvchilar, protseduralar, funksiyalar, modullar, dasturlar nomi tushuniladi.

 
 
 
 

20. Mantiqiy o’zgarmaslar qanday qiymatlardan biriga ega bo’ladi?

 
 
 
 

21. Turbo Paskal ishchi maydonidagi dasturni ishga tushirish uchun qaysi klavishlar bosiladi?

 
 
 
 

22. Mantiqiy o’zgaruvchilar Paskal tilining qaysi maxsus so’zi orqali tavsiflanadi?

 
 
 
 

23. Quyidagi о‘ zgarmaslar ichidan satrli o’zgarmaslarni aniqlang.

 
 
 
 

24. Agar dasturda o’zgaruvchining qiymati Extended turi bilan e’lon qilingan bo’lsa u kompyuter xotirasidan qancha joy egallaydi?

 
 
 
 

25. Agar dasturda o’zgaruvchining qiymati Integer turi bilan e’lon qilingan bo’lsa u kompyuter xotirasidan qancha joy egallaydi?