Informatika va axborot texnologiyalari

1. Biror shart yoki usul bilan bog’lanmagan hamda faqat bir holatni ifodalovchi mulahazalar bu…

 
 
 
 

2. Operatsion sistema qaysi xotirada  joylashadi ?

 
 
 
 

3. Arifmetik va mantiqiy amallarni bajaradi, xotira bilan bog‘lanadi va barcha qurilmalar ishini boshqaradi. Ushbu qurima qanday nomlanadi?

 
 
 
 

4. Tezkor xotiraning vazifasi nima?

 
 
 
 

5. Mantiqiy elementlarning qanday turlari mavjud?

 
 
 
 

6. Operatsion sistemani faollashtiruvchi dastur nomini ko’rsating.

 
 
 
 

7. Birinchi mexanik hisoblash mashinasini loyihalashtirgan olim kim?

 
 
 
 

8. Birinchi vinchester qachon va qaysi ishlab chiqaruvchi tomonidan yaratilgan?

 
 
 
 

9. Kompyuterning asosiy qurilmalarini aniqlang.

 
 
 
 

10. Bell laboratoriyasi xodimlari amerikalik Uilyam Shokli, Jon Bardin va Uolter Bratteyn tomonidan elektron lampa ishini bajara oladigan tranzistor qachon ishlab chiqildi?

 
 
 
 

11. A va B sodda mulohazalar bir paytda rost bo’lgandagina rost bo’ladigan yangi (murakkab) mulohazani hosil qilish amali … deyiladi.

 
 
 
 

12. Qaysi xotira energiyaga bog’liq emas?

 
 
 
 

13. Qo‘shish va ayirish amallarini bajara oladigan “Paskalina” nomini olgan mexanik mashina kim tomonidan yasalgan?

 
 
 
 

14. Skaner qurilmasining vazifasi nima?

 
 
 
 

15. Elektron hisoblash mashinalari davriga asos solgan dastlabki EXM nomi?

 
 
 
 

16. Kompyuter signallarini telefon signallariga aylantiruvchi va aksincha telefon signallarini kompyuter signallariga aylantirishni ta’minlovchi maxsus qurilmaning nomi nima?

 
 
 
 

17. Hisoblash texnikasi rivojlanishi necha davrni o’z ichiga oladi?

 
 
 
 

18. Dastlabki ulkan elektron hisoblash mashinasi “ENIAC” nechanchi yilda qurilgan?

 
 
 
 

19. Yaxlit asosga yig‘ilgan elektron sxemalardan iborat qurilmaning nomi nima?

 
 
 
 

20. Murakkab tasvirlar va millionlab ranglarni qayta ishlashni ta’minlab beruvchi plata bu…