Informatika va axborot texnologiyalari

1. Kompyuterning asosiy qurilmalarini aniqlang.

 
 
 
 

2. Elektron hisoblash mashinalari davriga asos solgan dastlabki EXM nomi?

 
 
 
 

3. Birinchi vinchester qachon va qaysi ishlab chiqaruvchi tomonidan yaratilgan?

 
 
 
 

4. Kompyuter signallarini telefon signallariga aylantiruvchi va aksincha telefon signallarini kompyuter signallariga aylantirishni ta’minlovchi maxsus qurilmaning nomi nima?

 
 
 
 

5. Skaner qurilmasining vazifasi nima?

 
 
 
 

6. Qo‘shish va ayirish amallarini bajara oladigan “Paskalina” nomini olgan mexanik mashina kim tomonidan yasalgan?

 
 
 
 

7. Operatsion sistemani faollashtiruvchi dastur nomini ko’rsating.

 
 
 
 

8. Qaysi xotira energiyaga bog’liq emas?

 
 
 
 

9. Birinchi mexanik hisoblash mashinasini loyihalashtirgan olim kim?

 
 
 
 

10. Mantiqiy elementlarning qanday turlari mavjud?

 
 
 
 

11. Murakkab tasvirlar va millionlab ranglarni qayta ishlashni ta’minlab beruvchi plata bu…

 
 
 
 

12. Yaxlit asosga yig‘ilgan elektron sxemalardan iborat qurilmaning nomi nima?

 
 
 
 

13. Arifmetik va mantiqiy amallarni bajaradi, xotira bilan bog‘lanadi va barcha qurilmalar ishini boshqaradi. Ushbu qurima qanday nomlanadi?

 
 
 
 

14. Operatsion sistema qaysi xotirada  joylashadi ?

 
 
 
 

15. Biror shart yoki usul bilan bog’lanmagan hamda faqat bir holatni ifodalovchi mulahazalar bu…

 
 
 
 

16. Bell laboratoriyasi xodimlari amerikalik Uilyam Shokli, Jon Bardin va Uolter Bratteyn tomonidan elektron lampa ishini bajara oladigan tranzistor qachon ishlab chiqildi?

 
 
 
 

17. Dastlabki ulkan elektron hisoblash mashinasi “ENIAC” nechanchi yilda qurilgan?

 
 
 
 

18. Tezkor xotiraning vazifasi nima?

 
 
 
 

19. A va B sodda mulohazalar bir paytda rost bo’lgandagina rost bo’ladigan yangi (murakkab) mulohazani hosil qilish amali … deyiladi.

 
 
 
 

20. Hisoblash texnikasi rivojlanishi necha davrni o’z ichiga oladi?