Informatika va axborot texnologiyalari

1. Kompyuter signallarini telefon signallariga aylantiruvchi va aksincha telefon signallarini kompyuter signallariga aylantirishni ta’minlovchi maxsus qurilmaning nomi nima?

 
 
 
 

2. Operatsion sistemani faollashtiruvchi dastur nomini ko’rsating.

 
 
 
 

3. Mantiqiy elementlarning qanday turlari mavjud?

 
 
 
 

4. Birinchi vinchester qachon va qaysi ishlab chiqaruvchi tomonidan yaratilgan?

 
 
 
 

5. Murakkab tasvirlar va millionlab ranglarni qayta ishlashni ta’minlab beruvchi plata bu…

 
 
 
 

6. Operatsion sistema qaysi xotirada  joylashadi ?

 
 
 
 

7. Arifmetik va mantiqiy amallarni bajaradi, xotira bilan bog‘lanadi va barcha qurilmalar ishini boshqaradi. Ushbu qurima qanday nomlanadi?

 
 
 
 

8. Biror shart yoki usul bilan bog’lanmagan hamda faqat bir holatni ifodalovchi mulahazalar bu…

 
 
 
 

9. Kompyuterning asosiy qurilmalarini aniqlang.

 
 
 
 

10. A va B sodda mulohazalar bir paytda rost bo’lgandagina rost bo’ladigan yangi (murakkab) mulohazani hosil qilish amali … deyiladi.

 
 
 
 

11. Bell laboratoriyasi xodimlari amerikalik Uilyam Shokli, Jon Bardin va Uolter Bratteyn tomonidan elektron lampa ishini bajara oladigan tranzistor qachon ishlab chiqildi?

 
 
 
 

12. Yaxlit asosga yig‘ilgan elektron sxemalardan iborat qurilmaning nomi nima?

 
 
 
 

13. Skaner qurilmasining vazifasi nima?

 
 
 
 

14. Hisoblash texnikasi rivojlanishi necha davrni o’z ichiga oladi?

 
 
 
 

15. Elektron hisoblash mashinalari davriga asos solgan dastlabki EXM nomi?

 
 
 
 

16. Tezkor xotiraning vazifasi nima?

 
 
 
 

17. Qaysi xotira energiyaga bog’liq emas?

 
 
 
 

18. Birinchi mexanik hisoblash mashinasini loyihalashtirgan olim kim?

 
 
 
 

19. Qo‘shish va ayirish amallarini bajara oladigan “Paskalina” nomini olgan mexanik mashina kim tomonidan yasalgan?

 
 
 
 

20. Dastlabki ulkan elektron hisoblash mashinasi “ENIAC” nechanchi yilda qurilgan?